Inköp


TolkAvrop säljs som SaaS lösning med licensmodell betalt per användare och antal uppknutna parters.
Dessutom kan TolkAvrop köpas in som on-premise där systemet hanteras på kundens egen servermiljö där man alltså själv ansvarar för systemets förvaltning. Även i detta upplägg debiteras avgift per användare och uppknuten part.

Lösningen säljs till tolkförmedlingar eller offentliga verksamheter som vill samordna sina tolkinköp alternativt ha möjlighet att reglera samarbetande tolkförmedlingar och underleverantörer.

Oavsett vilken lösning som väljs är lösningen kompatibel med den nya persondatalagen GDPR där lösningen är byggd med detaljerad rollstyrning och där all åtkomst till personuppgifter loggas. Kontakta oss för mer information.